Saturday, August 22, 2015

"Huseby," Grueboka II

På Huseby har vi frå vest mot aust disse enkelt-gardene: Nystua, Søstua, Nilsstua, Evenstua og Austgarn. Til ut i forrige hundreåret var det ennå et bruk, lengst mot vest, men dette er gått inn under de to Skjelvergardene, med en halvpart under hver. Av de fem bruk som er rekna opp ovafor, er de to nå underbruk under andre gardner -- Nystua under Evenstua, og Nilsstua under Holstad.

Huseby er helst blitt gard ei god stund før vikingtida, og heilt til noe etter 1600 var garden bare ett bruk.

I siste delen av 1300-åra kom en del av Huseby under Hellig-Legemsalteret i Hallvardskjerka (Domkjerka) i Oslo. Alteret var skipa av biskop Øystein, og i den namngjetne jordeboka hans frå omkring 1400 leser vi at det åtte "så mye i Huseby (Husaby) i Grue sokn som Sæbjørn på Sætre åtte der."

Translation (Google Translate)

At Huseby we have from the west to the east these single-farms: Nystua, Søstua, Nilsstua, Evenstua, and Austgarn. For the last century, there was yet another user, farther west, but this is entered under the two Skjelvergardene, with one half under each. Of the five users reckoned upon above, two are now under utilization in other farms - Nystua under Evenstua, and Nilsstua under Holstad.

Huseby has been farmed a good while before the Viking era and completely to anything after 1600 were farms for just one use.

In the last part of the 1300s part of Huseby came under Holy-Legemsalteret in Hallvard church (Domkjerka) in Oslo. Altar were the ship by Bishop Øystein, and in the namngjetne his landbook from around 1400, we read that there are eight "so much in Huseby (Husaby) in Grue parish as in Sæbjørn by Saetre eight there."

0 comments:

Post a Comment